Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016


ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
       Πειραιώς 233 και Επταλόφου
   17778, Ταύρος,  Τηλ:2103461176     
                                                                                                             Μοσχάτο   24/ 11 /2016                                                                    
                                                                                                             Προς:
                                                                                                              Δήμους Περιφέρειας Αττικής          
                                                                                                             (Δομές-Δράσεις Πολιτισμού)


Θέμα: 10ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

      Το καλοκαίρι του 2008, οι Δήμοι Αιγάλεω, Κορυδαλλού, Μαραθώνα, Ρέντη και Ταύρου (που είχε και την πρωτοβουλία) και με την οικονομική στήριξη της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.(Απ.56/3-4-08), διοργάνωσαν για πρώτη φορά το 1ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Ένα μη διαγωνιστικό Φεστιβάλ που σκοπό έχει την προώθηση της τέχνης του θεάτρου και ιδιαίτερα του Ερασιτεχνικού που έχει σαν πρωταρχικό στόχο την ανταλλαγή, την ενοποίηση, την δημιουργία.
 Το Φεστιβάλ κατά την εννεαετή φάση της υλοποίησής του άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις ως προς την οργάνωσή του, αλλά και ως προς το  καλλιτεχνικό αποτέλεσμα των παραστάσεων που πραγματοποιήθηκαν.
 Οι κάτοικοι των Δήμων που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ, με την αθρόα συμμετοχή τους, αγκάλιασαν το γεγονός αποδεικνύοντας ότι το ερασιτεχνικό θέατρο απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.
Μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει στο Φεστιβάλ οι Δήμοι Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, Μοσχάτου- Ταύρου, Αγ. Παρασκευής, Κορυδαλλού, Μαραθώνα, Αιγάλεω, Πετρούπολης, Ιλίου, Καισαριανής, Διονύσου, Περιστερίου, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και  Περάματος.
Στο πρόγραμμα του Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου συμμετέχουν   επιλεγμένες  παραστάσεις με άξονες, τόσο την ανάδειξη της ποιοτικής ερασιτεχνικής δημιουργίας, όσο και την παροχή ευκαιριών σε ολοένα και περισσότερους πολίτες της Αττικής, να παρακολουθήσουν δωρεάν, Θέατρο στην πόλη τους.
Η συντονιστική επιτροπή η οποία εποπτεύει και συντονίζει το Φεστιβάλ, σχεδιάζει για το καλοκαίρι του 2017, τη διεύρυνση των συμμετοχών του Φεστιβάλ αποσκοπώντας στην εξωστρέφεια που οφείλει να διατηρεί μια πολιτιστική δράση ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα.
ΣΚΟΠΟΣ

Η ενασχόληση των ανθρώπων με το θέατρο τους παρέχει την δυνατότητα να αναπτύξουν και να προβάλλουν το ταλέντο τους, να νιώσουν την χαρά της επιτυχίας ως αποτέλεσμα σκληρής και επίμονης προσπάθειας, συλλογικής δράσης, συνεργασίας και ομαδικότητας .Το ερασιτεχνικό θέατρο είναι πηγή ζωής, απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, δεν αποκλείει άτομα, δίνει την δυνατότητα συμμετοχής, επιφυλάσσει για όλους ευχάριστες και χρήσιμες εμπειρίες.
Το θέατρο, είναι ο άξονας, πάνω στον οποίο μπορούμε να εμβαθύνουμε στα εμπνευσμένα κείμενα, να εκφράζουμε σκέψεις και συναισθήματα, να ανακαλύπτουμε καινούργια, να συμμετέχουμε και να δημιουργούμε.
Το θέατρο εκτός από το να ανοίγει πνευματικούς δρόμους  ενώνει. Ενώνει τους ανθρώπους ενός τόπου αλλά και λαούς και πολιτισμούς. Η δημιουργία του Διαδημοτικού φεστιβάλ είναι ένας από τους τρόπους να έρθουν σε επαφή οι άνθρωποι που αγκαλιάζουν το θέατρο και οι θεατές.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Τον κεντρικό συντονισμό του Φεστιβάλ έχει η συντονιστική επιτροπή η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των Νομικών Προσώπων Πολιτισμού  των Δήμων που συμμετέχουν σε αυτό (μέλη Δ.Σ, καλλιτεχνικοί υπεύθυνοι θεατρικών ομάδων και μέλη των θεατρικών ομάδων).
Οι εκπρόσωποι ορίζονται με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων ή των Διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ με άξονα τον Πολιτισμό, των συνδιοργανωτών Δήμων.

Ο ρόλος της συντονιστικής επιτροπής είναι:

§  Να σχεδιάζει το λειτουργικό πλαίσιο του Φεστιβάλ.
§  Να συντονίζει τις ενέργειες υλοποίησης του Φεστιβάλ.
§  Να εποπτεύει την καλή τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής από τους Δήμους που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ
§  Να εγκρίνει τις αιτήσεις συμμετοχής Δήμων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ, όπως επίσης και να αποπέμπει από το Φεστιβάλ, θεατρικά σχήματα Δήμων που συμμετέχουν στη συνδιοργάνωση, αλλά δεν μεριμνούν για την σωστή τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

§  Οι συνδιοργανωτές Δήμοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της καλύτερης δυνατής υποστήριξης των Θεατρικών τους Εργαστηρίων (έξοδα παραγωγής, πρόγραμμα-αφίσα παράστασης, τεχνικές διευκολύνσεις) με σκοπό το άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
§   Οι Δήμοι που συμμετέχουν στη συνδιοργάνωση του Διαδημοτικού Φεστιβάλ, οφείλουν να μεριμνούν για την πραγματοποίηση του προγράμματος των παραστάσεων στις χρονικές περιόδους που προτείνει η Συντονιστική Επιτροπή, καθώς επίσης,  να προβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις παραστάσεις του Φεστιβάλ που παρουσιάζονται εντός των ορίων της πόλης τους, με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση και προσέλευση του κοινού καθώς και την απαιτούμενη προβολή.
§  Η εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων με κοινή μακέτα, που αφορούν αποκλειστικά στην προβολή του Φεστιβάλ (για τη μακέτα υπεύθυνη είναι η συντονιστική επιτροπή).
§  Οι Δήμοι που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ οφείλουν να παρέχουν την κάθε δυνατή φιλοξενία και διευκόλυνση στα φιλοξενούμενα ερασιτεχνικά θεατρικά σχήματα των άλλων Δήμων.
§  Η ύπαρξη κατάλληλου θερινού χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων (εξαιρούνται πλατείες και φορητές εξέδρες) στον οποίο να υπάρχει εύκολη πρόσβαση του φορτηγού μεταφοράς των σκηνικών καθώς και η δυνατότητα εγκατάστασης σκηνικού  με ενδεικτικές διαστάσεις  10mX 6m και απαιτούμενο ύψος  3,5 m .
§  Η παροχή φωτιστικού και ηχητικού εξοπλισμού (μετά από συνεννόηση και την έκδοση κοινού τεχνικού δελτίου από τη συντονιστική επιτροπή).
§  H διάθεση ηλεκτρολόγου για την τεχνική υποστήριξη των παραστάσεων.
§  Ο κάθε συνδιοργανωτής Δήμος φέρει ο ίδιος την υποχρέωση για τη μετακίνηση των μελών του θεατρικού του εργαστηρίου, αλλά και για τη μεταφορά των σκηνικών της παράστασής του, έχοντας την ευθύνη τόσο για την έγκαιρη συναρμολόγηση  και για το αποσυναρμολόγησή τους  τους.
§  Τέλος οι συνδιοργανωτές Δήμοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της οργάνωσης σεμιναρίου με θεματικό άξονα το θέατρο (σε χώρο που επιλέγει η συντονιστική επιτροπή) αποσκοπώντας στην εκπαίδευση των δημοτών που συμμετέχουν στα Θεατρικά τους Εργαστήρια αλλά και στην επικοινωνία μεταξύ των μελών των ομάδων.

Οι Δήμοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο 10ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας συμμετοχής στη Συντονιστική Επιτροπή του Φεστιβάλ στον οποίο  να περιλαμβάνονται :
1.       Ιστορικό Θεατρικής ομάδας ή εργαστηρίου.
2.       Αίτηση συμμετοχής
3.       DVD’s, Φωτογραφίες, Προγράμματα, από τις δύο πιο πρόσφατες παραγωγές της Θεατρικής ομάδας ή εργαστηρίου.
Η υποβολή των συμμετοχών πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 23/12/2016 (Πειραιώς 233 και Επταλόφου, 17778, Ταύρος), υπ’ όψιν κου Παναγιώτη Ναρλή, υπευθύνου του  Θεατρικού Εργαστηρίου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και συντονιστή του Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.
(Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2103461176 &6932749473).O Πρόεδρος
 του Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου


Απόστολος Σιώκας